Quality Controller Assistant 2-ploegen

Functieomschrijving

KWALITEITSCONTROLE 
De Q.C.A dient de vooropgestelde controles te doen van de automatisch geproduceerde afgewerkte producten.

OPVOLGING EN BIJSTURING VAN DE INPAKKERS   
-Opvolgen dat de vrijgegeven instructies en informatie van de Quality Controller naar behoren wordt uitgevoerd door de inpakkers.
-Niet-conformiteiten aangaande kwaliteit van inpakkers communiceren naar de inpakker/hulpQCA zelf en de QC.
-Participatie en begrijpen van de dagelijkse overlegmomenten met de aanwezige ploeg/collega
-Mondelinge communicatie van de QC overbrengen naar de inpakkers
-Praktijk uitleg en opvolging aan de nieuwe medewerkers
-Opvolgen dat de regels in orde en netheid binnen productie gerespecteerd worden.  

OPVOLGEN EN BIJSTUREN HULPQCA
De hoofdQCA heeft een leidinggevende functie tegenover hulpQCA.  

COMMUNICATIE
-Rapportering aan de quality controller: Niet-conformiteiten op vlak van kwaliteit, mentaliteit of prestaties binnen de dienst mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan de Quality Controller.
-Wekelijkse hoofdQCA-vergadering bijwonen op donderdagen en steeds de doorgekregen informatie overbrengen naar de inpakkers/hulpQCA.
-Dagelijkse ploegoverdracht met hoofdQCA’s en techniekers bijwonen en steeds de niet-conformiteiten overbrengen naar de inpakkers/hulpQCA.  

Vereisten

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES:
In het bezit van een A2 diploma
In staat zijn om schriftelijk en mondeling Nederlandstalig te communiceren
Ervaring in een productieomgeving of kwaliteitsdienst van afgewerkte producten        

PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES:
Communicatief: in staat zijn om tijdig de inpakkers bij te sturen en informatie te rapporteren aan de QC
Stressbestendig: combinatie van verschillende taken in een productieomgeving schrikt je niet af
Nauwkeurig werken: gedetailleerde en verzorgde controle van de geproduceerde stukken.  
Leidinggevend sturen: in staat zijn om de hulpQCA & inpakkers bij te sturen op vlak van kwaliteit, orde en netheid, …

Tijdregeling

De openstaande functie als QCA wordt uitgevoerd in een 2-ploegenstelsel:de QCA wordt elke week afwisselend tewerkgesteld in de voor- of namiddagploeg.

 

 Solliciteren? Vul onderstaand je gegevens in!